Voldoe je aan alle voorwaarden van de BEX?

23 november 2020
-
3 minuten

Verschillende bedrijven maken gebruik van de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) om minder mest af te voeren, of om met grondgebonden groei uit te komen. Maar voldoe je wel aan alle voorwaarden om dit voordeel te verzilveren?

Wat is de BEX?

Met de BEX kan worden berekend wat het melkvee aan voer heeft opgenomen. Alle voedermiddelen zijn geanalyseerd. Daardoor weet de BEX hoeveel van welk nutriënt door de koe is opgenomen. Aan de hand daarvan wordt berekend hoeveel stikstof en fosfaat door de koe is uitgescheiden via mest en urine. In sommige gevallen komt deze berekening lager uit dan de “vaste” forfaitaire waarden van RVO. Dit voordeel kun je dan gebruiken in de mestboekhouding.

Wat niet geproduceerd is, kan ook niet worden afgevoerd

Wil je het BEX voordeel verzilveren in de mestboekhouding? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je kunt niet alleen het voordeel voor stikstof of alleen het voordeel voor fosfaat gebruiken. Kies je voor BEX, dan moet de uitkomst voor zowel stikstof als fosfaat overgenomen worden in de mestboekhouding. Ook als één van de twee negatief uitpakt
  • Zit je klem in de ‘Grondgebonden groei melkveehouderij’ en biedt de BEX uitkomst? Dan moeten de BEX uitkomsten ook in de mestboekhouding meegenomen worden. Dus niet alleen in de grondgebonden groei
  • Het aandeel melkvee dient in het totaal van de aanwezige graasdieren op het bedrijf minstens 75% van de totale forfaitaire fosfaatexcretie te zijn. Overigens geldt deze voorwaarde niet wanneer de voerstromen (dus ook de voeropslagen) voor het melkvee administratief en aantoonbaar gescheiden zijn t.o.v. ander vee
  • Het aandeel forfaitaire fosfaatexcretie afkomstig van melkkoeien (diercategorie 100) in de melkveestapel (diercategorieën 100, 101 en 102) dient minstens 70% te zijn
  • De gemiddelde melkproductie van de melkkoeien moet minstens 5.600 kg meetmelk (FPCM) bedragen
  • De BEX is niet geldig als gebruik wordt gemaakt van kuilen met verschillende ruwvoeders die gemengd in lagen over elkaar zijn ingekuild, behalve als de voeders eerst apart zijn gemonsterd voordat ze over elkaar worden ingekuild
  • Indien de BEX wordt gebruikt in de mestboekhouding, dient een definitieve uitgeprinte versie van de BEX (met de Excretiewijzer of de Kringloopwijzer) zo spoedig mogelijk na 31 januari volgend op het kalenderjaar waarop deze uitdraai betrekking heeft in de administratie te zijn opgenomen
  • Alle voeders moeten zijn geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De enige uitsondering hierop is vers gras

 

Wil je alle voorwaarden nog eens grondig nalezen? Klik dan hier om het pdf-bestand te lezen van de RVO. Voor verdere vragen staat het team Agra-Matic Mineraal voor je klaar!