Waar moet je aan denken bij de overgang naar Beter Leven keurmerk?

19 januari 2022
-
2 minuten

Na enkele jaren van relatieve rust is er een sterke ontwikkeling gaande binnen de vleeskuikenhouderij. Nadat Albert Heijn bekendmaakte per 1 januari 2023 te stoppen met de verkoop van sterloze huismerkkip, werd deze stap snel gevolgd door andere supermarkten. Waar deze ontwikkeling eerst zorgde voor sceptische geluiden, zien we inmiddels dat velen in de sector dit initiatief omarmd hebben. Dit mede door de rol die De Heus speelt in de aanpak van deze ontwikkeling.

Welke aanpassingen moet je doen?

Vleeskuikenhouders die kiezen voor het Beter Leven keurmerk moeten bedrijfsaanpassingen doorvoeren. De voornaamste aanpassingen zijn het verlagen van de stalbezetting, het gebruik van afleidingsmateriaal en het stimuleren van natuurlijke gedrag. Daarnaast moet een overdekte uitloop beschikbaar zijn. Los van de grote financiële aspecten, vormt het realiseren van de overdekte uitloop de grootste uitdaging.

Planontwerp voor de bouw van de overdekte uitloop

De overdekte uitloop wordt gebouwd in of aan de bestaande stal. Hiervoor heb je een planontwerp nodig. Om alles soepel telaten verlopen, zul je daarin met verschillende dingen rekening moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan het geldende bestemmingsplan, de provinciale Verordeningen en de brandveiligheid, maar ook aan de doorlooptijden van procedures, de beoogde bedrijfsomvang en de bereidheid van gemeenten tot medewerking.

Overdekte uitloop tussen de stallen

Veel pluimstallen zijn gebouwd op de rand van het bouwperceel met een tussenruimte van vijf tot acht meter tot de naastgelegen stal. Om te voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk kan het noodzakelijk zijn om een uitloop te maken in deze tussenruimtes. De stallen worden naar elkaar toe gebouwd en de afstand tussen de stallen vermindert. Hierdoor vraagt de brandveiligheid en de bio-security extra aandacht.

Bestemmingsplan en provinciale verordeningen

Provinciale verordeningen en bestemmingsplannen bevatten regels over de mogelijke ontwikkelingen binnen een bepaald gebied. Voor het Beter Leven keurmerk zijn de bouwregels van belang en de mogelijkheden die er zijn om ervan af te wijken. Deze regels bepalen in sterke mate de doorlooptijd van de procedures en de slagingskans van de ontwikkeling.

Specialistische kennis

Uiteraard kun je zelf een plan maken en indienen. Toch verloopt het hele proces meestal sneller wanneer je professionals inschakelt die vaker met deze materie te maken hebben gehad. Bij Agra-Matic bijvoorbeeld hebben we dit traject al met meerder pluimveehouders doorlopen. Wij kunnen je helpen een ontwerp te maken dat aansluit bij de wensen van de markt en je bedrijf. Door het ontwerp tijdig te toetsen aan de wet- en regelgeving omtrent milieu- en bouwaspecten kunnen wij je ondersteunen bij een soepele realisatie van de plannen.