Home / Projecten / Firma van der Burg te Hazerswoude-Dorp

Firma van der Burg te Hazerswoude-Dorp

- Voor de Firma van der Burg uit Hazerswoude-Dorp heeft Agra-Matic diverse vergunningen mogen regelen ten behoeve van de nieuwbouw van de nieuwe ligboxenstal.

De melkveestal wordt gebouwd achter de oude ligboxenstal die op een dijklichaam staat
Voor de bereikbaarheid van de nieuwbouw is een nieuwe uitweg aangelegd
Na het heien (1400 houten heipalen) wordt er gewerkt aan de wapening van de ondervloer
Volop werkzaamheden in de polder bij Hazerswoude
De hoogspanning wordt binnenkort vervangen door nieuwe masten
Het peil van de stal ligt flink lager dan de bestaande ligboxenstal
De werkzaamheden betreffende het betonstorten zijn bijna gereed
Ter plaatse van de melkstal komt een verdiepte inloop
De roostervloeren en boxdekken zijn gelegd
Terugloopgang vanaf de nieuwe rapid exit melkstal
Het staal ligt gereed voor de eindmontage
Beeld van de subway onder de melkstal
Verdieping in de subway t.b.v. toekomstig te plaatsen ijsbankkoelunit
Na enkele weken werken is de put dichtgelegd en kan het aanvullen van de bouw beginnen
Impressie van de nieuwbouw
Voorgevel

Wij hebben onderstaande vergunningen aangevraagd en werkzaamheden gedaan voor de nieuwe stal voor de familie Van der Burg:  

  •  Vergunning wet Natuurbescherming;  
  •  Melding Activiteitenbesluit;  
  •  Vergroten van het bouwblok;  
  •  Bouwvergunningen;  
  •  Watervergunningen;  
  •  Aanbesteding van de stal;  
  •  Bouwkundige begeleiding  
   
De nieuwbouw is voor 112 stuks melkkoeien, heeft een melkstal met rapid exit uitloop met gietasfaltvloer. De gehele stal heeft een Ecovloer en een combinatie sandwichdak en Rooflight dak. Er is een ruimte voor de kaasmakerij en zuivelbereiding.