Uitbreiding ligboxenstal voor familie Brandwijk

De familie Brandwijk in Streefkerk heeft begin 2020 een uitbreiding gerealiseerd van de ligboxenstal.

De stal biedt plaats aan circa 90 melkkoeien en 9 stuks jongvee. De stal is volledig onderkelderd, voorzien van een geïsoleerd dak en een emissiearme ecovloer.

Agra-Matic heeft mogen verzorgen:

- Milieuvergunning
- Bouwvergunning
- Vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming
- Constructie
- Aanbesteding en bouwbegeleiding

Contact specialist Bekijk andere rundveeprojecten