Vergunningaanvraag voor Familie Pouw

Jan Bouwman en Dick Heideman van Agra-Matic hebben de familie Pouw begeleid bij de vergunningsaanvragen.

Voor de Familie Pouw in Nederhorst den Berg heeft Agra-Matic de volgende werkzaamheden mogen verzorgen:

- Aanvraag omgevingsvergunning Milieu en Bouw
- Aanvraag Wet natuurbescherming
- Aanbesteding van de stal, inclusief constructieberekeningen en -tekeningen

Aan beide bedrijfswoningen wordt nog volop gewerkt, maar de vleesveestal en de paardenbak zijn gereed. De vleesveestal is gedeeltelijk voorzien van een helling. Veel m² per dier, veel licht en ruime ventilatievoorzieningen dragen bij aan een prima dierenwelzijn.

Contact specialist Bekijk andere rundveeprojecten