Afronding van de mestboekhouding 2021

30 oktober 2021
-
3 minuten

Waar moet je in de naderende afsluiting van 2021 op letten met betrekking tot de mestboekhouding, fosfaatrechten en de grondmonsters?

Het tijdig opstellen van een (BEX)prognose geeft de nodige info. Voldoe je aan de mestverwerkingsplicht? Moet je nog VVO’s aanschaffen? Hoe kom je uit met de voorraden van mest en ruwvoer? Om een BEX-prognose te kunnen maken raden we aan om tijdig kuilmonsters te laten analyseren.

Fosfaatrechten

Neem hierin ook de planning rondom de fosfaatrechten mee. Vergeet niet dat naast de afgeleverde kilogrammen melk aan de melkfabriek ook gekeken wordt naar de overige geproduceerde melk die niet is geleverd (separatiemelk e.d.). Dit geldt ook voor de afsluiting van de mestboekhouding.

Grondmonsters

Controleer tijdig of de grondmonsters nog geldig zijn voor derogatie en fosfaatdifferentatie. Grondmonsters zijn 4 jaar geldig. Laat nieuwe monsters nemen als dit nodig is. Voor de fosfaatdifferentatie moeten de grondmonsters voor 15 mei worden genomen. De derogatie voor 2022 is nog niet afgegeven. Dus er is nog geen datum waarop de monsters genomen moeten zijn. We raden aan om grondmonsters te laten nemen voor aanvang van het bemestingsseizoen.

Vanaf 1 januari 2021 is de bepaling voor de fosfaatklassen veranderd. Men kijkt naar het P-AL getal (de totale hoeveelheid fosfaat in de bodem) en het P-CaCl2 getal (de beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem). Dit P-CaCl2 getal, ook wel het P-PAE getal genoemd, staat op een groot deel van de grondmonsters al vermeld. Voor de oude grondmonsters geldt nog een overgangsregeling waarbij de meest gunstige methode mag worden gebruikt.

Twijfel je erover of je analyses nog voldoen? Neem contact op met uw Agra-Matic specialist, laboratorium of monsternemer.

Ik wil contact over mijn mestboekhouding