Hogedrukkoeling in de legpluimveestallen

31 maart 2020
-
2 minuten

Hittestress kenmerkt zich niet alleen door een verhoogde uitval maar ook door een verminderde voeropname, ei-gewichtdaling en productieverlies. En dit niet alleen tijdens de hitteperiode maar ook nog ver daarna. Hierdoor zullen de financiële resultaten sterk afnemen. Om problemen met hittestress zoveel mogelijk te voorkomen wordt in dit artikel het gebruik van hogedrukkoeling behandeld.

Hogedrukkoeling

Met een hogedrukkoeling wordt water verneveld tot kleine waterdruppels van 10 micrometer die hierdoor kunnen verdampen. Het hogedruk- koelsysteem bestaat uit een hogedrukpomp, filters, RVS hogedrukleidingen en nozzles. Voor het vernevelen van het water is een druk nodig van minimaal 70 bar. De hogedrukleidingen met nozzles worden boven de inlaatventielen of ongeveer 1 meter vanaf de buitenwand geïnstalleerd zodat de nevel in de luchtstroom terechtkomt. Afhankelijk van het type nozzle en de gewenste capaciteit worden één of meerdere nozzles boven elk inlaatventiel geïnstalleerd. Bij brede stallen kan het ook goed zijn om een extra hogedrukleiding in het midden van de stal te monteren.

Door het verdampen van de fijne nevel in de luchtstroom zal deze afkoelen waardoor de staltemperatuur wordt verlaagd. Nadeel is wel dat de relatieve luchtvochtigheid hoger wordt.

Voordelen:

  • Het effect op de staltemperatuur kan oplopen tot 10,0°C bij een warme en droge zomerdag
  • Wordt bij voorkeur in de stal geïnstalleerd en daardoor ook toepasbaar in stallen met uitloop
  • Omdat de kleine waterdruppels verdampen zal het effect op het strooisel minimaal zijn
  • Kan ook worden gebruikt voor het inweken van de stal bij schoonmaken

Nadelen:

  • Hoge investering i.v.m. hogedrukpomp, filter en hogedruk RVS leidingen en montage
  • Dient door een professioneel bedrijf te worden geïnstalleerd
  • Waterkwaliteit belangrijk. Bij een slechte waterkwaliteit kunnen nozzles verstopt raken. Daarom zijn filters altijd noodzakelijk
  • Relatieve luchtvochtigheid neemt toe. Het is noodzakelijk om een RV sensor te plaatsen in de stal die op de klimaatcomputer is aangesloten. Bij een te hoge RV (±85%) in combinatie met de temperatuur dient de koeling te worden uitgeschakeld
  • Oppassen bij een regenbui tijdens of vlak na een warme dag. De RV zal snel oplopen zodat alsnog hittestress kan ontstaan
  • Tijdens de winter zal het water moeten worden afgelaten wanneer deze in de luchtstroom is geïnstalleerd i.v.m. vorstgevaar

Investering:

Volièrestal met 35.000 hennen ± € 0,35/hen excl. BTW incl. montage door installatie bedrijf.

Of dit systeem het beste past hangt erg af van het bedrijf, de uitvoering van de stallen en het budget. Overleg daarom bij voorkeur met een deskundige of dit voor jou de beste oplossing is. Lees ook meer over lagedrukkoeling of tunnelventilatie.