Home / Projecten / Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a Nijkerk - Ruimte voor Ruimte

Bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a Nijkerk - Ruimte voor Ruimte

- Op het perceel Schoenlapperweg 13-13a te Nijkerk is een varkenshouderij gevestigd. De bedrijfsgebouwen zijn technisch en economisch afgeschreven. De initiatiefnemer is voornemens de veehouderijactiviteiten op het perceel te beëindigen en ter plaatse twee nieuwe woningen te realiseren. Daartoe worden alle aanwezige bouwwerken, behoudens de bedrijfswoning gesloopt en wordt de varkenshouderij beëindigd.

Toekomst

Door de realisatie van de nieuwe woningen kan een sanering van de varkenshouderij worden gerealiseerd en ontstaat ter plaatse van het plangebied zowel een ruimtelijke als milieutechnische verbetering. De landschappelijke kwaliteit van het gebied wordt verbeterd als gevolg van de bouw van kwalitatief hoogwaardige woningen, een goede landschappelijke inpassing en de sloop van verouderde gebouwen.

Agra-Matic begeleidt de ruimtelijke procedures in het kader van de herbestemming van agrarisch bedrijf naar wonen. Onder meer zijn onderzoeken begeleid zoals in het kader van landschappelijke inpassing, stedenbouw, geluid, ecologie en bodem. Er zijn geur- en fijn stof onderzoeken uitgevoerd door specialisten van Agra-Matic. Er is een concept bestemmingsplan opgesteld met bijbehorende regels en verbeelding. Tevens is het plan conform de IMRO 2012 standaarden opgesteld en digitaal raadpleegbaar gemaakt. Wij zijn er trots op deze ondernemers bij te kunnen staan in hun bedrijfsontwikkeling op deze locatie.

Fase: vastgesteld
Periode: 2018-2019
Adviseur: drs. Dirk van Nuland

Update september 2020: Zie hier de video van de ruimte die is ontstaan na de sloop. Enkele putten moeten nog gesloopt worden. De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt voor de bouw van twee woningen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.