Bestemmingsplan Nijkerk

Op het perceel Schoenlapperweg 13-13a te Nijkerk is een varkenshouderij gevestigd.

De bedrijfsgebouwen zijn technisch en economisch afgeschreven. De initiatiefnemer is voornemens de veehouderijactiviteiten op het perceel te beƫindigen en ter plaatse twee nieuwe woningen te realiseren. Daartoe worden alle aanwezige bouwwerken, behoudens de bedrijfswoning gesloopt en wordt de varkenshouderij beƫindigd.

Contact specialist Bekijk andere projecten van ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan

Door de realisatie van de nieuwe woningen kan een sanering van de varkenshouderij worden gerealiseerd en ontstaat ter plaatse van het plangebied zowel een ruimtelijke als milieutechnische verbetering. De landschappelijke kwaliteit van het gebied wordt verbeterd als gevolg van de bouw van kwalitatief hoogwaardige woningen, een goede landschappelijke inpassing en de sloop van verouderde gebouwen.

Agra-Matic begeleidt de ruimtelijke procedures in het kader van de herbestemming van agrarisch bedrijf naar wonen. Onder meer zijn onderzoeken begeleid zoals in het kader van landschappelijke inpassing, stedenbouw, geluid, ecologie en bodem. Er zijn geur- en fijn stof onderzoeken uitgevoerd door specialisten van Agra-Matic. Er is een concept bestemmingsplan opgesteld met bijbehorende regels en verbeelding. Tevens is het plan conform de IMRO 2012 standaarden opgesteld en digitaal raadpleegbaar gemaakt. Wij zijn er trots op deze ondernemers bij te kunnen staan in hun bedrijfsontwikkeling op deze locatie.

Agra-matic-bestemmingsplan-Nijkerk-plattegrond.jpg

Agra-matic-bestemmingsplan-Nijkerk-plattegrond-nieuwbouw.jpg

Agra-matic-bestemmingsplan-Nijkerk-koeien.jpg