Van varkenshouder naar ambachtelijk houtbewerker

Van varkenshouder naar ambachtelijk houtbewerker

Met hulp van Agra-Matic is een functieverandering gerealiseerd voor het Bestemmingsplan van de Nulandsestraat 5a in Nuland.

Contact specialist Bekijk andere projecten van ruimtelijke ordening

Aanleiding

De initiatiefnemer heeft aan de Nulandsestraat 5a te Nuland een varkenshouderij en ontplooit daarnaast sinds 2005 een nevenactiviteit op het bedrijf. De nevenactiviteit wordt sinds die tijd uitgevoerd onder de bedrijfsnaam ‘De Kastaan’. De Kastaan maakt veelal ambachtelijke buiten-producten van kastanjehout, bezaagde verse eiken stammen en vers Douglas hout zoals poorten en landhekken en soms overkappingen. Het is een uniek bedrijf gericht op ambachtelijke houtbewerking, hiervan zijn er maar enkelen in Nederland.

Agra-matic-bestemmingsplan-houtzagerij-Nuland.jpg

Ruimtelijke procedure

Om de doorontwikkeling van nevenactiviteit naar hoofdactiviteit ruimtelijk te faciliteren wordt de bestemming van het bedrijf veranderd naar een ‘niet-agrarisch bedrijf’ in de vorm van een ‘ambachtelijk houtbewerkingsbedrijf’. Dat betekent dat de varkenshouderij op dit bedrijf wordt beëindigd en de agrarische milieuvergunning wordt ingeleverd. De bestaande bedrijfsgebouwen worden ingericht voor houtbewerking en opslag van (hout)materiaal. Hiermee kan de houtopslag die nu nog veelal buiten plaats vindt, naar binnen worden gebracht. Naast een goede landschappelijke inpassing draagt dit project hierdoor bij aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

Bestemmingsplan opgesteld door Agra-Matic

Agra-Matic is al lang betrokken bij dit bedrijf en heeft de ruimtelijke procedures in het kader van de herbestemming mogen verzorgen. Er is door ons, in overleg met de gemeente, een bestemmingsplan opgesteld met bijbehorende regels en verbeelding. Onder meer zijn onderzoeken begeleid zoals in het kader van landschappelijke inpassing, milieuzonering en geluid, ecologie en bodem. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar gemaakt.

Het door ons opgestelde (ontwerp) bestemmingsplan is hier te raadplegen.

Wij zijn er trots op om, samen met de gemeente, deze ondernemers te kunnen bijstaan in hun bedrijfsontwikkeling en wij zien dit project als een goed voorbeeld voor de vraag wat er mogelijk is met vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (vab-locaties).

Agra-matic-bestemmingsplan-houtzagerij-Nuland-uithangbord.jpg