Bouwbegeleiding tijdens bouw ligboxenstal voor Mts. Nieuwenhuis

Agra-Matic heeft Maatschap Nieuwenhuis uit Beltrum begeleid tijdens de bouw van de nieuwe ligboxenstal.

Agra-Matic heeft voor dit project onderstaande werkzaamheden mogen verzorgen:
- Aanvraag omgevingsvergunning, Milieu en Bouw, inclusief de constructieberekeningen
- Aanvraag Wet natuurbescherming
- Sloopmelding

Contact specialist Bekijk andere rundveeprojecten