Familie Linck uit Naarden

Voor de familie Linck, is er met de hulp van onze rundvee-adviseur, een ligboxenstal gebouwd.

Agra-Matic heeft voor de familie Linck de volgende onderdelen mogen verzorgen:

- Planontwikkeling
- Ruimtelijke onderbouwing
- Vergunningen Wet natuurbescherming
- Aanvragen omgevingsvergunning onderdelen Bouw en Milieu
- Constructieberekeningen en tekeningen

Contact specialist Bekijk andere rundveeprojecten

Arbeidsgemak en diercomfort

Na jarenlang op de grupstal te hebben gemolken is de familie Linck inmiddels overgegaan naar een ruime geïsoleerde nieuwe ligboxenstal waar met een melkrobot wordt gemolken en met een Weelink voerschuif wordt gevoerd. Gezien de korte afstand tot het Natura 2000 gebied Naardermeer zal de roostervloer ammoniakarm worden uitgevoerd. De nette compacte bouw past prima is dit bijzondere landschap en biedt voor de ondernemers veel arbeidsgemak en voor de melkkoeien veel diercomfort.