T.B. Roorda uit Wytgaard

Bij de heer Roorda uit Wytgaard is een ligboxenstal gebouwd voor 346 melkkoeien met zandligboxen.

Voor Taeke Roorda in Wytgaard hebben wij onderstaande onderdelen mogen verzorgen:

- Wijzigingsplan bouwblok
- Vergunning Wet natuurbescherming
- Verzorgen van de aanvraag Omgevingsvergunning, onderdelen bouw en milieu, inclusief het
bijbehorende tekenwerk
- Verzorgen van de aanvraag ontwerpcertificaat Maatlat Duurzame Veehouderij
- Bestektekeningen en aanbesteding

Contact specialist Bekijk andere rundveeprojecten

Kenmerken stal

Met de nieuwbouw worden de arbeidsomstandigheden voor de ondernemer flink verbeterd en wordt een duurzame en diervriendelijke "up to date' huisvesting voor het melkvee gecreëerd. De nieuwe ligboxenstal is putloos gebouwd en in de ligboxen wordt zand toegepast. De zandscheider is al geplaatst (zie eerste foto). Het dak is voorzien van sandwichpanelen en een lichtstraat van 6 meter. De voergang ligt hoger dan de W5-vloer. Hierdoor hoeven de koeien zich minder te strekken om bij het voer te kunnen. De stal geeft veel bewegingsruimte: o.a. 450 cm achter het voerhek en 350 cm tussen de ligboxen.