Varkensstal voor Willy de Beer uit Leende

Willy de Beer heeft een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd als uitbreidingsplan bij zijn bestaande akkerbouwbedrijf.

De vleesvarkensstal, voor 2500 vleesvarkens, bevat:

- Op het zuiddak zijn zonnepanelen en warmtecollectoren met heatpipes aangebracht
- Mest wordt 3 keer per week weggespoeld via een vacuümsysteem naar een verzamelpunt
voor verdere bewerkingen
- Brijvoer met RVS troggen
- Hokdiepte 5 meter, 2,55 meter achter de troggen voor 15 vleesvarkens à 0,85 m²
- Halfroostervloer met 3 meter roostersvloer en 2 meter sterk hellende dichte vloer
- Ondiep mestkanaal met spoelleiding. Dit is opgedeeld in 3 vlakken: achteraan smal en restant
brede

Contact specialist Bekijk andere varkensprojecten

Eigen mest bewerken

Willy de Beer uit Leende heeft een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd als uitbreidingsplan bij zijn bestaande vleesvarkens annex akkerbouwbedrijf. Voor de akkerbouw gebruikt Willy de bewerkte mest als mestsilo's en heeft sinds een paar jaar ervaring met mestbewerking. Voor deze nieuwe stal wordt verse mest door de verwerkingseenheid verwerkt tot meststof.