Mestboekhouding: Aanvullende gegevens 2021 en Derogatie 2022

04 januari 2022
-
2 minuten

Aanvullende gegevens 2021

Voor de mestboekhouding hebben we nog enkele aanvullende tips ten behoeve van de "aanvullende gegevens". En in dit artikel geven we je ook de nieuwste informatie over de derogatie 2022.

 • Reken de niet geleverde melk mee bij de totale melkproductie. Dus ook biest, antibiotica melk, eigen consumptie melk, etc.
 • Controleer goed de totale aanvoer kunstmest. Denk hierbij ook aan de kunstmest voor de mais die via de loonwerker kan zijn geleverd.
 • Er is een wijziging in het bepalen van de gehaltes stikstof en fosfaat voor de eindvoorraad dierlijke mest. Vooral als je in 2021 voor het eerst dierlijke mest gewogen en bemonsterd hebt afgevoerd, moet je goed opletten. We lichten toe wat je in welke situatie moet doen:
  • Heb je geen mest gewogen en bemonsterd afgevoerd en in het verleden ook niet gedaan: Gebruik dan je de forfaitaire gehaltes van de mestsoort.
  • Heb je in 2021 geen mest gewogen en bemonsterd afgevoerd, maar wel in 2019 of 2020: Gebruik de gehaltes van de beginvoorraad ook voor de eindvoorraad. Dit zijn de gehaltes van de afgevoerde mest uit het verleden.
  • Heb je in 2021 voor het eerst gewogen en bemonsterd mest afgevoerd:  Dan gebruik je voor de eindvoorraad van 2021 nog forfaitaire gehaltes. Voor de beginvoorraad van 2022 gebruik je wel de gemeten gehaltes van de afgevoerde mest van 2021. Er zit dan een verschil in gehaltes tussen de eindvoorraad van 2021 en de beginvoorraad van 2022.
  • Heb je in 2021 mest gewogen en bemonsterd afgevoerd en ook in voorgaande jaren: Gebruik de gehaltes van de afgevoerde mest voor de eindvoorraad van 2021.

Derogatie 2022

Vanuit Brussel is nog geen derogatie verleend voor 2022. In december kwam in het nieuws dat het Nitraat Comité van de EU het Nederlandse 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn nog onvoldoende vindt om de doelstellingen te halen. Daarmee wordt de derogatie ook nog niet verleend aan Nederland. Op zijn vroegst zal dit in juni 2022 gebeuren, maar zeer waarschijnlijk wordt dit niet gehaald. Dan komt er pas in september 2022 uitsluitsel of we weer gebruik kunnen maken derogatie.

Vragen over de mestboekhouding? De specialisten van Agra-Matic Mineraal staan voor je klaar.

De specialisten van Agra-Matic Mineraal