Maatschap ‘De Kleine Kieft’ uit Lunteren

Met hulp van de adviseurs van Agra-Matic zijn de bestaande stallen vervangen door een nieuwe geitenstal.

Voor de Maatschap ‘De Kleine Kieft’ hebben wij onderstaande werkzaamheden mogen verzorgen:

- Advies
- Planontwikkeling
- Vergunning Wet natuurbescherming
- Omgevingsvergunningen
- Ontwerp van de stal
- Landschappelijke inpassing
- Beoordeling mogelijkheden ruimtelijke ordening

Contact Specialist Bekijk andere projecten van onze overige diergroepen