A. Boekhorst C.V. uit Beerta

Uitbreiding van het vleeskuikensbedrijf van A. Boekhorst C.V. in Beerta.

Met een nieuwe vleeskuikenstal hebben wij onderstaande werkzaamheden verricht:

- Vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet
- Aanvraag Omgevingsvergunning, onderdeel bouw

Contact specialist Bekijk andere pluimveeprojecten