Maatschap Veerman bouwt opfokstal

Nieuwe opfokstal, met nieuwe voliere-inrichting en een opslagloods voor droge pluimveemest.

Als één van de eersten heeft Maatschap Veerman jaren geleden een stal ingericht met voliere-huisvesting. In 2014 is er een nieuwe opfokstal, met nieuwe voliere-inrichting en een opslagloods voor droge pluimveemest, toegevoegd.

Contact specialist Bekijk andere pluimveeprojecten