Bestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 1

Ruimte voor Ruimte

Op de locatie Jonge Zevenhovenseweg 1 in Zevenhoven hebben wij een herziening van het bestemmingsplan mogen verzorgen voor de bouw van een ruimte voor ruimte woning.

Contact specialist Bekijk andere projecten van ruimtelijke ordening

Nieuw bestemmingsplan

De woning is gerealiseerd door de sanering van de voormalige glastuinbouw aan de Lange Meentweg 20 in de Woerdense Verlaat. Er is dus gebruik gemaakt van de regeling voor de aankoop van glasrechten. Hierbij is de agrarische bestemming omgezet in een woonbestemming ter plaatse van de Jonge Zevenhovenseweg 1. Daarnaast is de aanduiding glastuinbouw verwijderd van de voormalige glastuinbouw locatie.

In goed overleg met de gemeente Nieuwkoop hebben wij het bestemmingsplan opgesteld en onderzoeken uitgevoerd op het gebied van geurhinder, stikstof, geluid, bodemonderzoek en ecologisch onderzoek. Hieruit is gebleken dat de bouw van de woning aan de rand van het dorp Zevenhoven in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Op 9 juli 2020 is het bestemmingsplan vastgesteld en inmiddels is het onherroepelijk. Ook begrijpen wij dat inmiddels de omgevingsvergunning bouw en watervergunning zijn verleend. Hierdoor staat niets meer in de weg voor het bouwen van de nieuwe woning op deze bijzondere plek. Wij wensen de initiatiefnemers veel woonplezier toe in hun nieuwe ruimte voor ruimte woning.