Herbestemming Kerkgebouw

Op 6 september 2009 is de laatste kerkelijke dienst gehouden in de Gereformeerde Kerk.

De Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat 2 uit Nieuwveen is een van de twee beeldbepalende kerken in Nieuwveen.

Contact specialist Bekijk andere projecten van ruimtelijke ordening

Herbestemmingsplan Gereformeerde Kerk

Het wijzigingsplan: “Kerkstraat 2 Nieuwveen” is opgesteld voor de herbestemming van de kerk naar woning. De maatschappelijke bestemming van de kerk wordt gewijzigd naar de bestemming wonen zodanig dat er in de kerk mag worden gewoond.

De bestemming "wonen" wordt gezien als een bestemming die recht doet aan het monumentale gebouw en zijn omgeving. Het is een duurzame functie met respect voor de historische betekenis van het gebied.

Agra-Matic heeft de ruimtelijke procedures in het kader van de herbestemming begeleid. Er is een wijzigingsplan opgesteld met bijbehorende regels en verbeelding. Er zijn diverse externe onderzoeken uitgevoerd en begeleid. Tevens is het plan conform de IMRO 2012 standaarden opgesteld en digitaal raadpleegbaar gemaakt.