Nieuwe start voor de bedrijven op de hoek Gildepad-Rouwenbogt uit Reusel

Aan het Gildepad 2 en Rouwenbogt 1 zijn twee intensieve veehouderijen gelegen.

Samen met de initiatiefnemers en de gemeente Reusel-De Mierden is met succes een ruimtelijk traject doorlopen om te komen tot herbestemming van deze vab-locaties.

Contact specialist Bekijk andere projecten van ruimtelijke ordening

Ruimte voor Ruimte en herbestemming naar bedrijvigheid

Het resultaat van de inspanningen is opgenomen in het grotere bestemmingsplan Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Molen Akkers en Denestraatse Akkers, Reusel.

Er komt door dit deelplan ruimte voor woningbouw in de kern van Reusel maar ook ruimte voor de ondernemers om andere activiteiten te ontplooien. Hierbij zullen beide intensieve veehouderijen worden beëindigd en ontstaat er door sloop, landschappelijke inpassing en hergebruik van bestaande gebouwen een duurzame gebiedsontwikkeling aan de oostkant van Reusel. Kern van de plannen vormt de bouw van een ruimte voor ruimte woning aan de Rouwenbogt en de realisatie van diverse vormen van bedrijvigheid in de verschillende te handhaven gebouwen. Hiermee ontstaat nieuw perspectief voor de ondernemers en draagt dit project bij aan de woningbouwopgave in de gemeente.

Agra-Matic B.V. heeft de ondernemers mogen begeleiden in de onderhandelingen met de gemeente en de herbestemming van beide locaties. Hiervoor is onder andere de ruimte voor ruimte titel aangevraagd, zijn ruimtelijke onderbouwingen opgesteld, anterieure overeenkomsten gesloten met de gemeente, onderzoeken uitgevoerd en een stedenbouwkundig en landschapsplan opgesteld.

Wij zijn trots op het resultaat en wensen de ondernemers en de gemeente Reusel-de Mierden alle succes toe met de nieuwe kansen op deze locaties. Wij zullen proberen om gedurende de uitvoering van dit project (sloop, nieuwbouw) af en toe een foto toe te voegen aan dit project.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en zal na verwachting eind van 2020 of begin 2021 worden vastgesteld.