Dragende zeugenstal en biggenstal bij de familie Burgers

Bij de familie Burgers wordt op dit moment gebouwd aan de dragende zeugenstal en biggenstal.

Om de dragende zeugenstal en biggenstal te realiseren heeft Agra-Matic bij de familie Burgers mogen verzorgen:

- De vormvrije MER-notitie;
- De aanvraag omgevingsvergunning Milieu en Bouw;
- De aanvragen voor het Certificaat inzake de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Contact specialist Bekijk andere varkensprojecten