Hogelandvlees te Losdorp

Agra-Matic B.V. heeft een herziening van het bestemmingsplan opgesteld voor een biologische varkenshouderij.

Daarbij zijn de externe onderzoeken, zoals archeologisch onderzoek begeleid en is het tekenwerk verzorgd. Ook hebben wij de gehele digitalisatie van het bestemmingsplan voor onze rekening genomen, zodat het plan raadpleegbaar is op de hiervoor bedoelde website. Bij dit project is nauw samengewerkt met Libau, dé onafhankelijk adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe, die inhoudelijk invulling heeft gegeven aan de maatwerkmethode.

Contact specialist Bekijk andere varkensprojecten

Bestemmingsplan

De initiatiefnemer heeft een biologische vleesvarkenshouderij aan de Krommeweg 10 te Losdorp, een plaats in de gemeente Delfzijl in de provincie Groningen. Het voornemen is om het bedrijf uit te breiden met een nieuwe biologische vleesvarkensstal, een werktuigenloods en twee mestsilo’s. Er is op dit moment veel vraag naar biologisch vlees in Nederland. Op de lange termijn ziet ook de marktpositie van de biologische sector er goed uit. De ondernemer wil hier op in spelen door zijn bedrijf uit te breiden om te kunnen voorzien in de behoefte naar biologisch vlees. Hiervoor wil hij de omschakeling maken naar een volledig gesloten bedrijf met zeugen, biggen en vleesvarkens. Hiervoor is een nieuwe vleesvarkensstal nodig en dienen bestaande stallen omgebouwd te worden.

Omdat de locatie dicht bij de kern van het dorp ligt is besloten een nieuwe vleesvarkensstal op afstand van het oorspronkelijke erf en de kern te realiseren. Samen met landschappelijke specialisten van LIBAU is een landschappelijke invulling gegeven aan de ontstane tussenruimte.

Libau heeft bij het ontwikkelen van de landschappelijke inpassing het volgende overwogen: “De stal is op afstand parallel geplaatst aan de bestaande stallen. Door de tussenliggende ruimte als een erf in te richten verbind het de oude en nieuwe stal. Elementen die hierbij zijn ingezet vormen een modderpoel aan de voorzijde met een aantal verspreide bomen en een grondlichaam opgeworpen uit de op het erf vrijkomende grond met daarop een fruitboomgaard. Door een zorgvuldige positionering van een nieuwe kapschuur en twee mestsilo’s wordt dit ruimtelijk concept verder versterkt. Om het erf ruimtelijk verder te kaderen wordt langs de oostelijke zijgevel van de nieuwe stal een struweel beplanting bestaande uit gemengde inheemse soorten aangebracht. Tot slot wordt langs de achterzijde van de kavel een grasbetonpad aangelegd waarlangs de varkens naar de uitloopweide kunnen lopen” (Libau).

Specialisten, tekenaar en adviseur van Agra-Matic B.V. hebben een partiële herziening van het bestemmingsplan opgesteld, externe onderzoeken begeleid en het tekenwerk verzorgd. Ook hebben wij de gehele digitalisatie van het bestemmingsplan voor onze rekening genomen, zodat het plan raadpleegbaar is op de hiervoor bedoelde website.

Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de ondernemer vooruit met de realisatie van de gewenste bouwwerken.

Agra-matic-Schrikkema-hogelandvlees-oude-boerderij.jpg

Agra-matic-Schrikkema-hogelandvlees-boerderij-zijaanzicht-varkens-zonnepanelen.jpg

Agra-matic-Schrikkema-hogelandvlees-boerderij-zijaanzicht.jpg

Agra-matic-Schrikkema-hogelandvlees-boerderij-varkens.jpg

Agra-matic-Schrikkema-hogelandvlees-boerderij-buiten.jpg

 

Agra-matic-Schrikkema-hogelandvlees-boerderij-varken.jpg

Agra-matic-Schrikkema-hogelandvlees-welkom.jpg