Home / Projecten / Wijzigingsplan Stationsweg 15-17 Zevenhoven - Herbestemming Kerkgebouw

Wijzigingsplan Stationsweg 15-17 Zevenhoven - Herbestemming Kerkgebouw

- Het wijzigingsplan heeft betrekking op de juridisch-planologische regeling voor de herbestemming van de Witte Kerk van Zevenhoven en de bijbehorende pastoriewoning naar twee woningbestemmingen.

Wijzigingsplan Stationsweg 15-17 Zevenhoven - Herbestemming Kerkgebouw

De maatschappelijke bestemming van de kerk en pastoriewoning wordt gewijzigd naar de bestemming wonen zodanig dat er in de kerk als in de voormalige pastoriewoning mag worden gewoond. De bestemming wonen wordt gezien als een bestemming die recht doet aan het monumentale gebouw en zijn omgeving. Het is een duurzame functie met respect voor de historische betekenis van het gebied.

Het wijzigingsplan is inmiddels vastgesteld. Agra-Matic heeft de ruimtelijke procedures begeleid in het kader van de herbestemming. Er is een wijzigingsplan opgesteld met bijbehorende regels en verbeelding. Er zijn diverse externe onderzoeken uitgevoerd en begeleid. Tevens is het plan conform de IMRO 2012 standaarden opgesteld en digitaal raadpleegbaar gemaakt.

Fase: Vastgesteld
Periode: 2017
Adviseur: drs. Dirk van Nuland
Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Zevenhoven