Home / Diensten / Vergunningen / Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

In Nederland wordt de natuur beschermd door verschillende wetten en regelgeving. De bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, de Boswet en de Flora- en Faunawet zijn in de Wet natuurbescherming verwerkt.

Voor activiteiten of projecten die effect kunnen hebben op beschermde natuur is een vergunning of melding in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Hierbij gaat het om het effect op bijvoorbeeld beschermde soorten door het slopen van gebouwen of het weghalen van bebossing, maar ook om het effect van de ammoniakuitstoot (stikstofdepositie) op omliggende beschermde natuur. Deze stikstofdepositie wordt bepaald middels het verspreidingsberekening model van de overheid; AERIUS Calculator.

De vergunning Wet natuurbescherming is noodzakelijk naast bijvoorbeeld de omgevingsvergunning van de gemeente. Het bevoegd gezag voor de vergunning Wet natuurbescherming is de provincie en betreft de provincie waarin uw bedrijf is gelegen. De provincies mogen een eigen beleid opstellen in het kader van natuurbeheer, waardoor het provinciale beleid per provincie kan verschillen. Wilt u weten in hoeverre u vergunning- of meldingsplichtig bent in het kader van de Wet natuurbescherming, neem dan contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.