Home / Projecten / Pluimvee- en Tuinbouwbedrijf Borstlap BV te Schuinesloot

Pluimvee- en Tuinbouwbedrijf Borstlap BV te Schuinesloot

- Onze pluimveeadviseur heeft Pluimvee- en Tuinbouwbedrijf Borstlap te Schuinesloot bijgestaan in het traject van vervanging van de verouderde stal door een mooie nieuwe pluimveestal.

De verbindingsgang voor de eierband vanaf de bestaande stal wordt aangelegd
De voedersilo's zijn al geplaatst
De voedersilo's komen binnen de stal uit bij de voerweger
De BD-voliérestellingen zijn gereed
De aanspanning van de eierband
De koker voor mestbandbeluchting
De Flash-luchtinlaat
De luchtaanvoer naar de voliéresystemen
De warmtewisselaar is inpandig geplaatst
De mestverdeler in de opslagloods
De mestopslagruimte met beluchtingsysteem
De (druk-)ventilatoren in de achtergevel
Detail van het beluchtingsysteem in de vloer
Het nieuwe aggregaat is voor calamiteiten waar we niet op hopen
De eieren komen vanuit de naastgelegen stal in het eierlokaal bovengronds
De bediening van de lichtstrook aan de binnenzijde van de stal
Gescheiden opslagruimte voor volle en lege eicontainers
De voedersilo's staan bij de voorgevel van de pluimveestal
Nette gevels in het landschap

De nieuwe pluimveestal is voorzien van:

  • Geconditioneerde eieropslag
  • Verduisterbare lichtstrook
  • Mestdroogsysteem in de vloer
  • Inpandige warmtewisselaar

Advisering bij vervanging verouderde en nieuwbouw nieuwe pluimveestal

Wij hebben deze ondernemer tijdens het traject van vervanging van de verouderde stal en voor de nieuwbouw van de nieuwe pluimveestal bijgestaan met:

  • Advisering voor het gehele traject
  • Verzorging aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning
  • Verzorging aanvraag Omgevingsvergunning
  • Bemiddeling pluimveerechten