Kalkoenenstallen voor Dion Cobben

Dion Cobben heeft zijn kalkoenen bedrijf uitgebreid met nieuwbouw voor circa 20.000 kalkoenen .

Bijzondere kenmerken van deze twee stallen:

- De dakconstructie is opgebouwd met deltagordingen die zorgen waterdichte aansluiting met de dakpanelen. Ook de luchtweerstand van deze gordingen is door het toepassen van klepinlaatventielen tot nul gereduceerd.
- De stuwbakken, welke de ventilatielucht recht naar boven moet sturen, zijn geïntegreerd binnen de stal om het aanzicht van de stallen te verfraaien.
- Het plafond is niet alledaags. De volledige constructie is zichtbaar, de geïsoleerde dakpanelen, dikte 80 mm zijn de scheiding tussen binnen en buiten.

Contact specialist Bekijk andere pluimveeprojecten